Search

Projekt CIRKULA

Vývoj ekonomicky rentabilního a technologicky pokročilého způsobu
renovace a výroby techniky z vyřazených výrobků

Komplexní řešení problematiky pokročilé renovace techniky

Vývoj unikátních standardizovaných postupů, technologií a nástrojů v oblasti renovace
a recyklace elektroniky

Zavedení principů cirkulární ekonomiky do praxe

Vize a cíle projektu CIRKULA

Projekt Cirkula znamená komplexní řešení problematiky pokročilé renovace techniky. Projekt bude využívat moderních a zcela unikátních technologií, které povedou ke snížení nákladů oprav a recyklování vyřazené, nepoužívané, poškozené nebo i nefunkční elektroniky a budou dosahovat podstatně lepších parametrů než technologie a postupy aktuálně v praxi využívané.

Cílem projektu je vývoj unikátních standardizovaných postupů, technologií a nástrojů v oblasti renovace a recyklace elektrických a elektronických zařízení, jako jsou notebooky, servery, PC, mobilní telefony, elektrické výrobky a celky pro dům a zahradu apod. a tím prodloužení jejich životnosti. Projekt umožní v České republice poprvé v oblasti elektroniky zavést principy cirkulární ekonomiky do praxe.

Úkoly projektu CIRKULA

ZLEPŠENÍ VIZUÁLNÍHO
VZHLEDU VÝROBKU

Zvýšení hodnoty výrobku zlepšením jeho vizuálního vzhledu a tím zvýšení atraktivity takového výrobku a jeho možné prodejní ceny

SOFTWAROVÝ UPGRADE PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Nasazení nových softwarových systémů a provedení upgrade pro udržení softwarové bezpečnosti a funkčnosti s cílem udržení chodu výrobku

VÝMĚNA BATERIÍ PO CELOU
DOBU ŽIVOTNOSTI VÝROBKU

Možnost výměny baterií u zařízení, u kterých dosud výměna baterií nebyla možná a prodloužení životnosti takových výrobků

EKONOMICKY RENTABILNÍ
OPRAVA VÝROBKU

Postupy zajišťující snížení nákladovosti opravy a zvýšení množství opravitelných poškozených výrobků díky využití moderních technologií včetně automatizace

OPRAVY A DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Zajištění vlastní výroby a oprav nedostupných náhradních dílů – využití 3D tisku a dalších moderních výrobních technologií k zajištění cenově přijatelné opravy výrobku

UPGRADE VÝROBKU PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOSTNOSTI

Zcela unikátní upgrade vysoce hodnotných výrobků o moderní IoT funkce. Technologie přinášejí výrobkům nový rozsah použití a zamezují jejich morálnímu zastarávání

Partneři projektu

Mironet.cz a.s.

Partner projektu

Mr. Cloud s.r.o.

Zakládající řešitel projektu

ČVUT CIIRC

Partner projektu pro vědu a výzkum

Přihlášení